Show menu
20 01 2023

Het Water Komt – Aflevering 3: Worstel en Kom Boven

Vandaag komt de derde aflevering uit in de vierdelige documentaireserie ‘Het Water Komt’ op NPO 2. Peter Slager van de Zeeuwse band BLØF maakte de muziek voor in de serie.

‘Je moet door.’ Jarenlang is dat het devies in Zeeland en de andere zwaar getroffen gebieden in Nederland. Er wordt niet of nauwelijks over de Watersnoodramp gepraat. Wat dat betreft is er een parallel met andere grote traumatische gebeurtenissen in de 20e eeuw, zoals de Tweede Wereldoorlog. Het idee is: stop het weg en het verdwijnt. Maar dat is niet zo. Pas na veertig jaar, nadat vanuit Den Haag de eerste landelijke herdenking wordt georganiseerd, worden de trauma’s langzaamaan bespreekbaar. Ooggetuigen vertellen over hun traumaverwerking – of het gebrek daaraan – en de zogeheten ‘stormneurose’.

‘Het Water Komt’ is een vierdelige documentaireserie naar aanleiding van de 70e herdenking van de Watersnoodramp. Archiefmateriaal en indringende ooggetuigenverslagen brengen in kaart hoe de ramp zich kon voltrekken, hoe van tevoren onvoldoende werd geanticipeerd op het dreigende gevaar en wat we hebben geleerd van de ramp.

Bekijk ‘Het Water Komt – Aflevering 3: Worstel en Kom Boven’ op NPO.

Share on